O Polityce

Od Szczerbca do dronów

Pomocnik Historyczny o polskim przemyśle zbrojeniowym

Polityka
10 listopada ukaże się Pomocnik Historyczny „Polska broń. Dzieje oręża i przemysłu zbrojeniowego”.

Pomocnik Historyczny POLITYKI „Polska broń. Dzieje oręża i przemysłu zbrojeniowego” prezentuje historię produkcji polskiej broni od czasów przedprzemysłowych do dnia dzisiejszego. We wstępie czytamy:

„Jak w dawnej Rzeczpospolitej fabrykowano husarskie kopie, gdzie odlewano działa, kuto szable i kościuszkowskie kosy? Jak i czym Polacy walczyli w powstaniach w dobie rozbiorów?

Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. podjęto wysiłek zbudowania własnego przemysłu militarnego. Wyrazem próby pogodzenia potrzeb cywilnych i wojskowych w II RP była, już w latach 30., koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wytworzona w polskich fabrykach broń służyła na wojennych frontach nie tylko w polskich wojskach.

Po wojnie, w PRL, zbrojeniówka miała silny bodziec w postaci zimnowojennego wyścigu zbrojeń i potężny parasol ideologiczny. Wraz z przemianami ustrojowymi i rynkowymi oraz wejściem Polski do NATO zaczęła się próba uporządkowania i konsolidacji branży, która dziś skupia się w konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Przedstawiając dzieje rodzimego przemysłu zbrojeniowego prezentujemy najważniejsze jego produkty: zarówno skonstruowane w Polsce, jak i wytwarzane na licencji, często modyfikowane własnymi siłami. Przybliżamy przy okazji sylwetki kilkunastu słynnych polskich konstruktorów z tej dziedziny”.

Pomocnik liczył będzie 132 strony, ukaże się 10 listopada w salonach prasowych oraz na www.sklep.polityka.pl.

Partnerem wydania jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Reklama
Reklama