O Polityce

Samotni w Europie?

Serdecznie zapraszamy na rozmowę o Węgrzech i Węgrach z prof. Paulem Lendvaiem, autorem książki „Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach” (MCK, Kraków 2016).

Prof. Lendvai jest jednym z najwybitniejszych znawców Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Urodził się w 1929 r. w Budapeszcie. Przetrwał pogromy organizowane przez węgierskich faszystów i niemieckie deportacje Żydów do Auschwitz. W czasie powstania węgierskiego w 1956 r. był korespondentem zagranicznym w Polsce. Potem wyjechał do Wiednia. Przez ponad dwie dekady był korespondentem „Financial Times”; publikował także komentarze na łamach wiedeńskich dzienników „Die Presse” i „Der Standard”. Szefował redakcji ds. Europy Wschodniej austriackiej telewizji ORF, później był dyrektorem Radio Österreich International. Od 1973 r. wydaje renomowany kwartalnik „Europäische Rundschau”. Za swą publicystykę był wielokrotnie nagradzany. W 1999 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Spotkanie z prof. Lendvainem odbędzie się w środę 9 listopada o godz. 17. w sali multimedialnej POLITYKI przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie. Rozmowę poprowadzi Adam Krzemiński, współtłumacz książki profesora. Wstęp wolny.

Polityka 46.2016 (3085) z dnia 07.11.2016; Do i od redakcji; s. 98
Reklama