O Polityce

Ponadto zgłoszeni zostali…

Polityka

Wśród artystów wyliczanych jako zgłoszeni do kolejnej edycji Paszportów POLITYKI zabrakło w poprzednim numerze dwóch nazwisk z kategorii Muzyka popularna. To wszechstronny klarnecista Michał Górczyński i świetny młody gitarzysta jazzowy Szymon Mika. Jurorów kategorii i samych zgłoszonych przepraszamy, licząc, że zgłoszeni zostaną tym mocniej zapamiętani.

BCH

Polityka 51.2016 (3090) z dnia 13.12.2016; Do i od redakcji; s. 106
Reklama