O Polityce

Przeciwko pisowskiej dezinformacji

Polityka

W imieniu własnym i całego zespołu Fundacji Panoptykon chcę serdecznie podziękować za ważny głos w debacie publicznej na temat roli, jaką odgrywają organizacje strażnicze. W całym medialnym zgiełku, a szczególnie w kontekście negatywnej kampanii prowadzonej przez media publiczne, głos redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego („Zakład o 100 tysięcy”) i artykuł Ryszardy Sochy („Obywatel może odejść” – o atakach na organizacje i potrzebie ich wspierania), które ukazały się w numerze 49. POLITYKI, mają dla nas ogromną wartość.

To, że najbardziej opiniotwórcze media (POLITYKA oczywiście nie po raz pierwszy) angażują się w wyjaśnianie, na czym polegają działania i „wartość dodana” organizacji pozarządowych, dają nadzieję, że społeczeństwo obywatelskie wyjdzie z tego kryzysu wzmocnione. Zdajemy sobie przecież sprawę, że tak bardzo zajęci swoimi codziennymi działaniami i skupieni na merytorycznych efektach, sami bardzo rzadko wchodziliśmy na ten „metapoziom” w naszej komunikacji. I być może właśnie teraz płacimy cenę za to zaniechanie... Bo ludzie naprawdę mają prawo nie rozumieć, jak ten trzeci sektor w zasadzie działa.

Chcielibyśmy to zmienić, więc sami w sektorze myślimy nad mocną, wspólną odpowiedzią na kampanię dezinformacyjną PiS. Ale czas, w którym państwo prawa wali nam się na głowy, i w zasadzie codziennie „wpada” nowy temat, którego po prostu nie możemy nie podjąć, naprawdę temu nie sprzyja.

Polityka 51.2016 (3090) z dnia 13.12.2016; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama