O Polityce

Wizualne niewidzialne

Polityka

Bardzo serdecznie chcę podziękować za informację, którą umieścił Piotr Sarzyński w artykule „Najlepsze galerie” (POLITYKA 5), dotyczącą kompleksowych badań nad statusem sztuk wizualnych w Polsce. Jednocześnie proszę o sprostowanie: badania nosiły tytuł „Wizualne niewidzialne”. Ich ostateczne wyniki opublikowaliśmy na stronie: www.wizualneniewidzialne.pl – serdecznie zapraszamy do lektury! Dodam, że trudu badań podjęły się solidarnie ASP w Warszawie we współpracy z Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu i CBOS.

JOANNA KILISZEK, KOORDYNATOR BADAŃ

Polityka 6.2017 (3097) z dnia 07.02.2017; Do i od redakcji; s. 90
Reklama