O Polityce

60. Polityka

Polityka

Zbieg okoliczności spowodował, że nie dotarłem – tak jak zamierzałem – na spotkanie w dniu 24 lutego z okazji 60-lecia POLITYKI. Pozwalam sobie, choć z opóźnieniem, przekazać całej redakcji najlepsze życzenia z tej okazji.

POLITYKA towarzyszy mi od początku powstania tygodnika we wszystkich, bardzo różnych okresach polskiej najnowszej historii. Bywaliście pismem najbardziej przebojowym, nawet rewolucyjnym, ale też konserwatywnym w sensie ustrojowym naszego państwa.

Polityka 11.2017 (3102) z dnia 14.03.2017; Do i od redakcji; s. 98