Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Biologiczna to prestiżowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu ogólnopolskim, odbywający się nieprzerwanie od 46 lat.
materiały prasowe/Polityka

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, edukacja na najwyższym poziomie oraz zachęcanie do samorozwoju, a także pogłębianie etosu pracy u młodzieży. Zawody Olimpiady są trójstopniowe. Na etapie szkolnym i okręgowym uczestnicy skupiają się na prowadzeniu własnych badań w domu i w szkole, celem przygotowania pracy naukowej. W tym czasie również zgłębiają wiedzę, aby przystąpić do egzaminów pisemnych, które pod względem zakresu sprawdzanych umiejętności i wiedzy, nie odbiegają od egzaminu maturalnego z biologii. Kolejny, czyli trzeci etap Olimpiady, zwany etapem centralnym, to jeszcze większe wyzwanie dla Zawodników. Wtedy sprawdzane są Ich umiejętność pracy w laboratorium, z której korzystają rozwiązując konkretne problemy badawcze. Na tym etapie sprawdzana jest także wiedza teoretyczna – tym razem podczas testu z zadaniami, których treść zakresem zdecydowanie wykracza poza informacje zawarte w podręcznikach szkolnych. W czasie zawodów centralnych, każdy uczestnik musi również zaprezentować własne hipotezy i cele, jakie realizował wykonując pracę badawczą, a prezentacja ta ma formę publicznej obrony przed komisją, w skład której wchodzą nauczyciele ze szkół średnich i nauczyciele akademiccy. Każdy finalista i laureat Olimpiady bez konieczności przystępowania do egzaminu maturalnego z biologii uzyskuje z niego maksymalną liczbę punktów, czyli 100%. Ponadto wiele uczelni krajowych i zagranicznych przyjmuje finalistów oraz laureatów Olimpiady na pierwszy rok studiów niezależnie od wyników egzaminu maturalnego, jaki zdobyli z innych przedmiotów. Najlepsi z najlepszych mają szanse reprezentować Polskę, sprawdzając swoje umiejętności na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, gdzie współzawodniczą z rówieśnikami z ponad 70 krajów. Poza ogromnym prestiżem, jaki wiąże się z legitymacją uczestnika zawodów tego wyjątkowego konkursu, każdy z Olimpijczyków ma możliwość poznania kilkuset najlepszych uczniów biologii z całego świata, co pozostaje bezcennym doświadczeniem zmieniającym spojrzenie na własne umiejętności, wiedzę i jest niezwykle motywujące do dalszego rozwoju intelektualnego.

 

W tym roku, zawody centrale 46 Olimpiady Biologicznej odbędą się w dniach 21-23 kwietnia, w Warszawie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei 1 czerwca zostanie otworzona rejestracja on-line dla uczestników kolejnej edycji Olimpiady, obejmującej rok szkolny 2017/2018.

Gorąco zachęcamy Dyrektorów szkół do zgłaszania swoich Uczniów, a Uczniów do rozwijania pasji i sprawdzenia swych umiejętności! Wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem należy dokonać przez elektroniczny System Organizacji Konkursów dostępny pod adresem: http://rejestracja.olimpbiol.pl/ Szczegółowe informacje o procedurze rejestracyjnej znajdują się pod adresem: http://www.olimpbiol.pl/index.php/rejestracja/

 

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. M. Kopernika. Dokładniejsze informacji o Olimpiadzie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.olimpbiol.pl

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj