O Polityce

Jaka szkoła

Polityka

W numerze 25. ukazał się artykuł Katarzyny Zdanowicz „Szkoła przetrwania”. Podzielając różne opisane tam opinie i obawy, chcę pewne informacje uzupełnić lub skorygować. Rzeczywiście podstawę programową przygotowywano w tym roku w ogromnym pośpiechu, jednak to, czego będzie się uczyć w VII klasie, nie jest już „wielką zagadką”.

Polityka 28.2017 (3118) z dnia 11.07.2017; Do i od redakcji; s. 90