O Polityce

Salony POLITYKI w stereo i kolorze

Od lewej: Daniel C. Dennett, Julian Barbour, Gregory Chaitin, Freeman Dyson, Charles H. Bennett, Artur Ekert Od lewej: Daniel C. Dennett, Julian Barbour, Gregory Chaitin, Freeman Dyson, Charles H. Bennett, Artur Ekert Karol Jałochowski / Polityka

Jesienią zapraszamy naszych czytelników na bliskie spotkania z najwybitniejszymi umysłami epoki, znanymi z naszych łamów – w Warszawie, Lublinie i Krakowie. Stają się one możliwe dzięki życzliwości lubelskiego Centrum Spotkania Kultur (CSK) oraz współpracy z Projektem Avant.

Na zaproszenie Avantu po raz pierwszy do Polski przyjedzie wybitny filozof umysłu Daniel C. Dennett, jako jeden z gości konferencji „Trends in Interdisciplinary Studies” (20–22 października, Lublin), współfinansowanej ze środków MNiSW.

Polityka 42.2017 (3132) z dnia 17.10.2017; Do i od redakcji; s. 99