O Polityce

O świeckości w Warszawie

materiały prasowe

Organizacje laickie – inicjatorzy Kongresu Świeckości – zwróciły się do szeroko rozumianych środowisk politycznych w Polsce o pomoc we wprowadzeniu zagadnienia świeckości państwa do głównego nurtu debaty publicznej. Zadaniem Kongresu będzie diagnoza obecnych stosunków państwo-Kościół oraz wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa. Przez dwa dni obradować będą: politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickie oraz znane osoby publiczne. Warszawa, 21 i 22 października, Akwarium Jazz Club ul.

Polityka 42.2017 (3132) z dnia 17.10.2017; Do i od redakcji; s. 99