O Polityce

Zabójstwo Nowotki

Polityka

W artykule Mikołaja Mirowskiego „Wiesław nieoczywisty” (POLITY KA 36) znalazł się istotny błąd. O ile można uznać Bolesława Mołojca za inspiratora zabójstwa Marcelego Nowotki, o tyle śmiertelne strzały do przywódcy PPR oddał nie Bolesław, lecz jego brat Zygmunt Mołojec.

Prof. Andrzej Chojnowski
Uniwersytet Warszawski

Polityka 42.2017 (3132) z dnia 17.10.2017; Do i od redakcji; s. 99