O Polityce

Nagroda Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

W środę 25 października w Muzeum Historii m.st. Warszawy po raz pierwszy wręczona zostanie Nagroda Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego (kontynuacja dotychczasowej Nagrody im. Jerzego Zimowskiego). Fundacja została zawiązana w rok po śmierci red. Janiny Paradowskiej dla uczczenia pamięci Obojga Małżonków, wybitnej publicystki i działacza państwowego. Na przewodniczącego rady Fundacji wybrany został Jerzy Baczyński, redaktor naczelny POLITYKI, a na prezesa zarządu – Wojciech Wróblewski. Kapituła Fundacji ustaliła, że nagroda przyznawana będzie „za dzielność obywatelską, w szczególności za działania na rzecz dobra publicznego, praw obywatelskich i praw człowieka”, z akcentem na działania na rzecz środowisk wykluczonych: migrantów, uchodźców, mniejszości. Osobom, którym bliskie są ideały Janki i Jurka, a chcieliby wesprzeć Nagrodę, podajemy numer konta bankowego fundacji: 51 1140 2004 0000 3702 7701 4612.

Polityka 43.2017 (3133) z dnia 24.10.2017; Do i od redakcji; s. 88
Reklama