O Polityce

Medal dla Jerzego Baczyńskiego

Odznaczenie dla redaktora naczelnego POLITYKI

Tomasz Miedziński i Jerzy Baczyński Tomasz Miedziński i Jerzy Baczyński Leszek Zych / Polityka

Mamy również zaszczyt poinformować, że redaktora naczelnego POLITYKI Jerzego Baczyńskiego w 75. rocznicę bohaterskiego zrywu w getcie warszawskim Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej wyróżniło medalem honorowym. Jak uzasadniały władze Stowarzyszenia, reprezentowane przez prezesa Tomasza Miedzińskiego, to „wyraz uznania i wdzięczności za okazane nam i reprezentowanej przez nas sprawie życzliwość i zainteresowanie, za walkę z przejawami ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu, za kultywowanie humanistycznych wartości w życiu Polaków”.

Polityka 17/18.2018 (3158) z dnia 24.04.2018; Do i od Redakcji; s. 146
Oryginalny tytuł tekstu: "Medal dla Jerzego Baczyńskiego"
Reklama