O Polityce

To była piękna przygoda naukowa

Prof. dr hab. Janusz Kramarek żegna się z Kapitułą Profesorską POLITYKI

Prof. Janusz Kramarek, archeolog, członek Kapituły Nagród Naukowych POLITYKI, z Bartkiem Chacińskim, kierownikiem działu kultury. Prof. Janusz Kramarek, archeolog, członek Kapituły Nagród Naukowych POLITYKI, z Bartkiem Chacińskim, kierownikiem działu kultury. Polityka

U progu 90-ciu lat życia nadszedł dla mnie czas, aby wycofać się z członkostwa w Kapitule Profesorskiej POLITYKI, przyznającej corocznie nagrody stypendialne młodym naukowcom. Po 17 latach uczestnictwa w Kapitule moje odejście ma jedyną tylko przyczynę: dolegliwości zdrowotne – stosowne do mojego wieku. Pragnąłem też odejść w pełni jeszcze sprawności intelektualnej. Uczestnictwo w Kapitule było dla mnie zawsze piękną przygodą naukową. Moje odejście – cicho i „po angielsku” – jest dla mnie smutną decyzją z przyczyn powyższych, ode mnie niezależnych.

Polityka 28.2018 (3168) z dnia 10.07.2018; Do i od redakcji; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "To była piękna przygoda naukowa"