O Polityce

POLITYKA niezmiennie liderem!

Polityka

Z satysfakcją informujemy, że w pierwszym półroczu 2018 r. POLITYKA była najchętniej kupowanym tygodnikiem opinii w Polsce – średnia sprzedaż naszego tytułu wyniosła w tym czasie (łącznie z wersją na Kindle) ponad 100 tys. egzemplarzy.

W zestawieniu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy drugie miejsce kolejny raz zajął „Newsweek”, który sprzedawał średnio 87 tys. egz. Na trzecim miejscu, ze średnią sprzedażą na poziomie 47 tys. egz., uplasował się tygodnik „Sieci”.

Polityka 35.2018 (3175) z dnia 28.08.2018; Do i od redakcji; s. 98