O Polityce

Leczenie SM

Wyjaśnienie do artykułu Pawła Walewskiego

Polityka

Nieprawdziwa jest informacja podana w artykule „Rozsiewanie nadziei” (POLITYKA 33), jakoby neurolog, który ocenia wyniki pacjentów poddanych transplantacji komórek macierzystych, nie miał doświadczenia w leczeniu SM. Oceną neurologiczną zajmuje się trzech lekarzy ze spec. z neurologii z tytułem doktora nauk medycznych oraz wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu chorych z SM.

Wszyscy pacjenci kwalifikowani do procedury przeszczepowej mieli wykonany rezonans magnetyczny. Ocena ich stanu po zabiegu również opierała się na badaniu MR, a karty wypisowe zawierają informacje dotyczące zastosowanej chemioterapii oraz ewentualnych powikłań w okresie poszczepiennym.

PROF. DR HAB. GRZEGORZ HELBIG,
SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Od autora: Powyższe uwagi odnoszą się do wypowiedzi neurologów zacytowanych w tekście, które autoryzowałem. Właściwszym miejscem do wyjaśnienia rozbieżności w tej sprawie wydają się więc spotkania naukowe, a nie łamy prasy.

PAWEŁ WALEWSKI

Polityka 36.2018 (3176) z dnia 04.09.2018; Do i od Redakcji; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Leczenie SM"
Reklama