O Polityce

Rafał Woś zmienia status

Rafał Woś autorem zewnętrznym POLITYKI

Polityka

Nasz redakcyjny kolega Rafał Woś, po wygaśnięciu 30 września dotychczasowej umowy o pracę w POLITYCE, odchodzi z zespołu, jednocześnie redakcja zawarła z nim okresową umowę o współpracę jako z autorem zewnętrznym. Rafał Woś przez 3 lata był dziennikarzem działu ekonomicznego POLITYKI, publikował także, i zamierza publikować, w innych mediach.

Polityka 40.2018 (3180) z dnia 02.10.2018; Do i od Redakcji; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Rafał Woś zmienia status"
Reklama