O Polityce

Nagroda za dzielność obywatelską

Nagroda im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

Fundację im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego zarejestrowano w sierpniu 2017 r. Założyła ją grupa przyjaciół Janki i Jurka, którzy uznali, że przyzwoitość, z jakiej Janka i Jerzy byli znani, wierność swoim przekonaniom i odwaga obywatelska to wartości, które warto promować. Chcielibyśmy mieć więcej Janek i Jurków. Kontynuujemy więc nagrodę im. Jerzego Zimowskiego, przyznawaną od 2008 r. przez Instytut Spraw Publicznych. I od zeszłego roku, kiedy w pierwszej edycji nagrodziliśmy bp. Tadeusza Pieronka i Fundację Akcja Demokracja, przyznajemy nagrodę imienia obojga Małżonków. Tegorocznych zwycięzców poznamy w połowie października.

Fundacja jest organizacją non profit. Działa dzięki donatorom i osobom wspierającym. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nagrodę i jej laureatów, prosimy o wpłaty na konto: mBank 51 1140 2004 0000 3702 7701 4612

Polityka 40.2018 (3180) z dnia 02.10.2018; Do i od Redakcji; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Nagroda za dzielność obywatelską"
Reklama