O Polityce

BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich | 2-30 czerwca 2019

materiały prasowe / materiały prasowe
BASSO to interdyscyplinarne przedsięwzięcie muzyczne, wyjątkowe głównie ze względu na swoją oryginalność i pionierski w skali kraju charakter. Ideą Biennale jest wykraczanie poza ramy klasycznego festiwalu muzyki poważnej. W jego programowym centrum są niskie dźwięki. Wydarzenia odbędą się w trzech przestrzeniach miasta: na warszawskich Bielanach (Podziemie Kamedulskie), Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w Polskim Radio – Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego, między 2.06 a 30.06.2019.

Źródła tego pomysłu leżą w specyfice i bogactwie instrumentów basowych, ze szczególnym uwzględnieniem akustycznych instrumentów smyczkowych (wiolonczeli, violi da gamba, kontrabasu), elektrycznych i elektronicznych (gitara basowa, syntezator) oraz historycznych (lutnia basowa), ale i możliwości głosu ludzkiego. Nazwa Biennale nawiązuje do barokowej praktyki realizacji basso continuo (stały bas, bas generalny) tj. najniższego głosu w muzyce poważnej, w którym zapisywano harmonię całości i który był zasadniczym elementem każdego utworu. W oprawie wizualnej festiwalu pojawia się tytularna Warszawa – miasto, które swoim kształtem może przypominać pudło rezonansowe basowego instrumentu smyczkowego.

Główną część programu BASSO stanowią koncerty klasyczne. Wyraźnie jednak zaznaczony jest także nurt muzyki tradycyjnej, eksperymentalnej i z pogranicza performansu. Zatarcie ostrej granicy między muzyką poważną i rozrywkową (Iza Połońska, Piotr Żaczek), połączenie wysokiej klasy wykonawstwa (Tomasz Konieczny, Paolo Pandolfo, Tomasz Strahl, Tadeusz Wielecki) z atrakcyjnością i przystępnością repertuaru otwartego na możliwie szerokie kręgi odbiorców (Iza Połońska, Henryk Kasperczak, Jacek Kowalski), niepozbawione wyraźnego rysu współczesnego (Cezary Duchnowski, orkiestra AUKSO) – służą ułatwieniu dostępu do wysokiej kultury muzycznej.

Biennale jest wydarzeniem zaprojektowanym z myślą o publiczności zróżnicowanej pod każdym względem. Jego siłą jest operowanie uniwersalnym językiem komunikacji z odbiorcą: w różnym wieku, posługującym się różnymi kodami kulturowymi. Dawno już tzw. dzisiejsza „muzyka klasyczna” przestała być muzyką rozrywkową, którą przez wieki była. W szeroko pojętej kulturze nastąpił wyjątkowo kategoryczny podział na muzykę „poważną” i „niepoważną”. Wydaje się ciekawym artystyczne i twórcze niwelowanie podziałów między różnymi sferami muzycznymi zarówno w warstwie wykonawczej, jak i wśród publiczności oraz poszukiwanie związków i tego, co w tych związkach najbardziej wartościowe, pod warunkiem każdorazowo zapewnionej gwarancji jakości i walorów artystycznych. Pomysł w takim ujęciu zdaje się być unikatowym i oryginalnym w skali międzynarodowej, bowiem najważniejsze festiwale dedykowane instrumentom basowym (najczęściej wiolonczeli) w Europie i na świecie skupiają się na prezentacji muzyki wiolonczelowej i towarzyszących im konkursach oraz mistrzowskich kursach wirtuozów tego instrumentu. Naczelną ideą przedsięwzięcia jest możliwie szeroka prezentacja muzyki, brzmień, i różnych zjawisk artystycznych związanych z basowymi instrumentami (smyczkowymi, dętymi, klawiszowymi – akustycznymi i elektrycznymi) oraz uświadomienie podstawowej funkcji owych najniższych głosów i instrumentów w kulturze muzycznej. Istotnym elementem, obok prezentacji muzyki, będzie walor popularyzatorski i edukacyjny imprezy adresowany do publiczności o rozmaitym poziomie wiedzy muzycznej, różnych gustach muzycznych ze szczególnym naciskiem na młode pokolenie odbiorców.

BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich zostanie zainaugurowane 2 czerwca koncertem światowej klasy basa-barytona Tomasza Koniecznego z towarzyszeniem jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia, który będzie miał miejsce w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego o godzinie 20.00. W programie Cztery sonety miłosne do słów Williama Schakespeara Tadeusza Bairda, a także utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta i Piotra Czajkowskiego.

PROGRAM

2 czerwca (niedziela)

Polskie Radio, Modzelewskiego 59 (Studio koncertowe im. W. Lutosławskiego), g. 20.00

AUKSO KLASYCZNIE: Tomasz Konieczny (bas-baryton) oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia; w programie: Mozart, Czajkowski, Baird9 czerwca (niedziela)

Kościół Bł. E. Detkensa, ul. Dewajtis 3 (Podziemie Kamedulskie), g. 12.30

KONTRA-BASSOwo w PODZIEMIU: Tadeusz Wielecki, Michał Woźniak (kontrabas); w programie: improwizacje i spotkanie z kontrabasistą i kompozytorem Tadeuszem Wieleckim oraz muzyczne warsztaty Michała Woźniaka dedykowane dzieciom


16 czerwca (niedziela)

Kościół Bł. E. Detkensa, ul. Dewajtis 3 (Podziemie Kamedulskie), g. 12.00

DUMY w PODZIEMIU: Jacek Kowalski – śpiew, gitara, Henryk Kasperczak – saz, lutnia basowa i inne instrumenty szarpane; w programie: żałobne i bohaterskie pieśni polskie z XVI i XVII w. oraz wykład Henryka Kasperczaka nt. basowych instrumentów szarpanych


20 czerwca (czwartek)

Polskie Radio, Modzelewskiego 59 (Studio koncertowe im. W. Lutosławskiego), g. 20.00

Dominik Połoński IN MEMORIAM: Iza Połońska (śpiew), Ewa Kędzierska, Tomasz Strahl (wiolonczela) oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia; w programie: pokaz filmu „Wariacja na wiolonczelę solo” (reż. A. Rek), Bach, M. Górecki, Krajewski, Wasowski, Sławiński


23 czerwca (niedziela)

Kościół Bł. E. Detkensa, ul. Dewajtis 3 (Podziemie Kamedulskie), g. 12.00

BASSOwo w PODZIEMIU: Piotr Żaczek (gitara basowa), Robert Luty (perkusja)

Polskie Radio, Modzelewskiego 59 (Studio koncertowe im. W. Lutosławskiego), g. 21.00

BAROQUE + Paolo Pandolfo (viola da gamba); w programie: Hume, Bach, improwizacje


24-25 czerwca (poniedziałek – wtorek)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2

KURS MISTRZOWSKI Paolo Pandolfo (viola da gamba, wiolonczela, kameralistyka); zgłoszenia uczestników (czynnych i biernych) do dnia 10 czerwca pod adresem: info@basso.warszawa.pl


30 czerwca (niedziela)

Kościół Bł. E. Detkensa, ul. Dewajtis 3 (Podziemie Kamedulskie), g. 12.00

ELF w PODZIEMIU: Cezary Duchnowski (komputer, syntezator) w programie: improwizowane „elfy” /extremely low frequency/ oraz prezentacja komputerowych narzędzi kompozytorskich

***

Informacje o biletach oraz szczegóły programowe na stronie: basso.warszawa.pl.

Reklama
Reklama