O Polityce

Laureaci VII edycji Konkursu im. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald

Laureaci VII edycji Konkursu imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald Laureaci VII edycji Konkursu imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald informacje prasowe / Polityka
17 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów laureatom oraz wyróżnionym w VII edycji Konkursu im. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald.

Oto lista laureatów oraz wyróżnionych:

I miejsca (równorzędnie)

dr Agata Zborowska, za pracę pt.: „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944–1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.”

dr Jan Borowicz, za pracę pt.: „Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.”

dr Justyna Schollenberger, za pracę pt.: „Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina.”

II miejsca (równorzędnie)

dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska, za pracę pt.: „Wykładniki modalności deontycznej w polskim i fińskim języku prawa.”

dr Michał Przeperski, za pracę pt.: „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej.”

dr Rozalia Słodczyk, za pracę pt.: „Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku.”

Wyróżnienia

dr Olga Szmidt, za pracę pt.: Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku.”

dr Olga Kielak, za pracę pt.: „Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji ludowej.”

dr Łukasz Moll, za pracę pt.: „Granice europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej.”

dr Agnieszka Cierpich, za pracę pt.: „Status i funkcje elementów angielskich w języku Polaków zatrudnionych w wybranych korporacjach międzynarodowych.”

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, za pracę pt.: „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku.”

dr Kamil Pietrowiak, za pracę pt.: „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych.”

Wszystkim laureatom gratulujemy!


O Konkursie imienia prof. Aliny Inki Brodzkiej-Wald

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, jednej z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury i wieloletniej jurorki Nagród Naukowych POLITYKI, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W tym roku już po raz siódmy wręczono nagrody za najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl oraz pod adresem: b.brodawka@filantropia.org.pl

Reklama
Reklama