O Polityce

O potędze i upadku Pierwszej Rzeczpospolitej

Polityka
3 lipca ukaże się Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów”. 450 lat temu aktem unii lubelskiej powołano do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów, państwo tworzone przez Koronę Polską i Wielkie Księstwo Litewskie złączone osobą króla i instytucją sejmu walnego.

Unia lubelska była zwieńczeniem rozpisanego na blisko dwa stulecia układania się Polski i Litwy. O powstaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kształcie, jaki znamy od 1569 r., zdecydowały głównie dwa czynniki: prawa polityczne szlachty i wymieranie dwóch dynastii - Andegawenów i Jagiellonów.

Przypominamy z tej okazji „Pomocnik Historyczny” poświęcony dziejom polsko-litewskiej rzeczy wspólnej. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 2011 r., w 400. rocznicę zdobycia przez polsko-litewskie wojska Smoleńska, gdy moskiewski car ukorzył się przed królem Rzeczpospolitej. Opowiadamy w „Pomocniku”, jak doszło do zawarcia unii lubelskiej i o 222 latach istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów – tego fenomenu w ówczesnej Europie, dręczonej wojnami religijnymi, zaciskanej obręczą absolutyzmu. O republice szlacheckiej, jej złotej wolności, fenomenie sarmatyzmu, tolerancyjności, ale i o przyczynach upadku.

Ponownie zapraszamy na wyprawę w niezwykle barwną historię naszych przodków.

Pomocnik Historyczny POLITYKI Rzeczpospolita Obojga Narodów ukaże się 3 lipca w dobrych punktach sprzedaży prasy. Wydanie liczyć będzie 124 strony. Można je będzie kupić na także na sklep.polityka.pl.

Reklama
Reklama