O Polityce

Ogłoszono laureatów VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Laureaci i jurorzy VII edycji konkursu o Stypendium im. L. Ungera Laureaci i jurorzy VII edycji konkursu o Stypendium im. L. Ungera Maciej Jaźwiecki/Gazeta Wyborcza / materiały prasowe
Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Wyróżnienia przyznawane są dziennikarzom do 35 roku życia, którzy wykażą się osiągnięciami dziennikarskimi m.in. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.
materiały prasowe/materiały prasowe

W dniu 27 września w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Do grona dotychczas nagrodzonych dołączyły cztery kolejne. Nagrodę główną, 5 tys. zł otrzymała Pani Martyna Słowik, która planuje wykorzystać środki stypendialne na realizację tematu publicystycznego, dotyczącego stosunku Polaków do pracowników z innych państw, zatrudnionych na terenie Polski. Laureatka w cyklu reportaży planuje opisać emocje, lęki, motywacje widoczne na styku wzajemnych relacji.

W grupie zwycięzców konkursu znaleźli się również: Maria Mazurek, która odbędzie dwutygodniowy staż w belgijskim dzienniku „Le Soir”, Dawid Dróżdż wyróżniony miesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej”, Anna Al-Araj nagrodzona miesięcznym stażem w tygodniku „Polityka” .

W spotkaniu wzięli udział członkowie Kapituły Stypendium, laureaci poprzednich edycji i znakomici goście m.in.: Przewodnicząca Kapituły Stypendium prof. Iwona Hofman, redaktor Jarosław Kurski, korespondent dziennika „Le Soir” w Warszawie Romain Su, redaktor Marian Turski z tygodnika „Polityka”.

Stypendium zainicjowane przez rodzinę Leopolda Ungera, a ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku, cieszy się dużą popularnością w Polsce i promuje obiecujących dziennikarzy. Dotychczas otrzymało je 38 osób. Informacje o poprzednich edycjach oraz warunki konkursu znajdują się pod adresem: www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Reklama
Reklama