O Polityce

Akademia In.Europa. Zgłoszenia już tylko do niedzieli 6 października!

Dominika Nowak-Kajtowska / Polityka
Akademię In.Europa kierujemy do osób w wieku 18–30 lat, które interesują się Unią Europejską, polityką i zmianami społecznymi, są aktywne politycznie i społecznie. Jej założeniem jest budowanie i wzmacnianie proeuropejskiego środowiska w Polsce.

Głównym celem Akademii In.Europa jest pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej i polityce zagranicznej, a także zdobycie umiejętności analitycznych. Jest to także przestrzeń do spotkań i ożywionej dyskusji o miejscu Polski w Europie.

Każde spotkanie składa się z dwóch części. Pierwsza część: dyskusja z osobistościami ze świata polityki, mediów i kultury. Druga część: zespołowa pracy analityczna, której efektem jest wypracowany wspólnie przez uczestników materiał poświęcony Unii Europejskiej.

Do tej pory odbyły się cztery edycje Akademii In.Europa możemy pochwalić się już dużą grupą świetnych alumnów!

Akademia skierowana jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, think-tanków, sektora prywatnego, urzędników oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską.

Spotkania mają kameralny charakter i odbywają się w redakcji tygodnika POLITYKA Warszawie.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku).

Charakterystyka kandydatów:

Młodzi Europejczycy ciekawi świata. Zaangażowani. Z różnych środowisk i o różnych poglądach.

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

  • zainteresowania polityką krajową i europejską, ruchami społecznymi, aktywizmem
  • chęci rozwijania umiejętności analitycznych i wspierania misji proeuropejskiej
  • znajomości języka angielskiego
  • deklaracji uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Akademii
  • zaangażowania w inicjatywy In.Europa i jej partnerów

Terminy:

Akademia In.Europa trwa od października 2019 do lutego 2020 roku.

Spotkania odbywają się w środy w godzinach popołudniowych, co dwa tygodnie w siedzibie tygodnika POLITYKA, przy ul. Słupeckiej w Warszawie.

Proces rekrutacji:

Rekrutacja do Akademii In. Europa jest dwustopniowa:

Pierwszy etap:

– do 6 października należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Drugi etap:

– z nadesłanych formularzy wybierzemy osoby, które zaprosimy do udziału rozmowie kwalifikacyjnej (połowa października w Warszawie).

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach drogą mailową.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: in@ineuropa.pl

Partnerzy:

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Reklama
Reklama