O Polityce

Rok przełomu. 1989 w kinie europejskim | Wrocław 12-17 października, Warszawa 13-17 listopada

materiały prasowe / materiały prasowe
30 lat temu w Europie rozpoczął się proces obalania komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Rok 1989 był niewątpliwie rokiem wielkich zmian, które na trwałe zapisały się na kartach historii. Z okazji tych wydarzeń Niemiecki Instytut Historyczny przygotował przegląd kina europejskiego, które dotyka tematyki tych wielkich przemian w różnych krajach byłego bloku wschodniego. Filmy będzie można zobaczyć od 12 do 17 października we Wrocławiu i od 13 do 17 listopada w Warszawie.

Rok 1989 stanowi przełom we współczesnej historii Europy, a nawet świata. Okrągły stół w Polsce, wypuszczenie kilkudziesięciu tysięcy wschodnioniemieckich uchodźców z Węgier na Zachód, upadek muru berlińskiego w Niemczech, otwarcie granic w Czechosłowacji, zmierzch Związku Radzieckiego to wydarzenia, które wyznaczyły początek nowej epoki. A jednak przełom nie wszędzie wyglądał tak samo. Podczas gdy jedne kraje znikały z mapy Europy, inne ponownie się odradzały. Po raz pierwszy w dziejach kontynentu tak wielka zmiana odbyła się przeważnie pokojowo.


Instytucje reprezentujące dziesięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie przedstawiają przegląd „Rok przełomu.
1989 w kinie europejskim”. Dziesięć filmów – zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych – pokazuje różne spojrzenia na koniec komunizmu i początek transformacji w regionie. Filmowcy wielu pokoleń przyglądają się temu szczególnemu momentowi historycznemu w najodleglejszych zakątkach swoich krajów: od Estonii po Rumunię. Podczas gdy jedne filmy nakręcili na miejscu, w gorączce ówczesnych wydarzeń, inne są świadectwem głębokiego namysłu, który towarzyszył przemianom.


Przegląd oferuje panoramiczne i zróżnicowane spojrzenie na wydarzenia, które ukształtowały współczesną Europę Środkowo-
Wschodnią. Autentyczne i fikcjonalne historie opowiadają zarówno o entuzjazmie, jak i o zawiedzionych nadziejach; o politycznych kulisach i życiu codziennym w obliczu przemian. Przede wszystkim jednak pokazują, że przełom nie ograniczał się do 1989 roku – był długim i złożonym procesem, trwającym do dziś.

Więcej informacji i program przeglądu na https://www.dhi.waw.pl/pl/wydarzenia/pokazy-filmow.html?no_cache=1.

Reklama
Reklama