O Polityce

3. Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju | 21-26 października 2019

materiały prasowe
21 października w Warszawie rozpocznie się trzecia edycja festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju. W tym roku usłyszymy wyjątkową plejadę gwiazd muzyki jazzowej, klasycznej i improwizowanej. Wystąpią: Royal String Quartet, Wacław Zimpel i Marcin Masecki, Bastarda, Tomasz Pokrzywiński i Joanna Halszka Sokołowska oraz z solowym projektem Jerzy Rogiewicz. Organizatorem festiwalu jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

Festiwal nawiązuje do zainicjowanych przez Jana Pawła II w 1986 roku międzyreligijnych spotkań w Asyżu. Stąd pomysł na projekt, w którym głównym bohaterem jest muzyka sakralna różnych kultur i religii. Artyści, których zaprosiliśmy na festiwal bezkompromisowo odkrywają niezwykłe światy wypełnione emocjami i autentyczną muzyczną magią. Nie stronią od eksperymentów i poszukiwań, ale zawsze potrafią w sobie tylko znany sposób dotrzeć do jądra muzycznej doskonałości – mówi Miron Zajfert, dyrektor artystyczny festiwalu. – A jak zaczyna się Biblia? „Na początku było słowo” A czym jest słowo, jeśli nie wibracją powietrza? Dźwiękiem? Muzyką?

Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, przypomina, że Jan Paweł II w swoim mocnym „Nigdy więcej wojny!”, odwoływał się do sprawiedliwości i solidarności względem drugiego człowieka. W 2003 roku Jan Paweł II apelował: „Kiedy tak jak teraz, wojna zagraża losom ludzkości, jeszcze większego znaczenia nabiera głoszenie z mocą i przekonaniem, że tylko pokój jest drogą do zbudowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego”. Czy spotykanie z najwspanialszymi utworami, dziełami osób o innym niż nasze pochodzeniu kulturowym i czasami innej wrażliwości, pozwala na refleksję nad zrozumieniem drugiego? Czy festiwal uczy i uwrażliwia na umiejętność słuchania – tak bardzo potrzebną w budowaniu przestrzeni spotkania i dialogu, na którym wyrasta pokój? – pyta Michał Senk i dodaje: Wierzymy, że tak. Wierzymy też, że głos Papieża, potępiający wojnę w każdej postaci, czy nazywanej konfliktem, czy interwencją, jest słyszalny i że wpisze się w Polskę na stałe.

Tegoroczna edycja festiwalu to podróż przez kilka światów muzycznych. Royal String Quartet przygotował wyjątkowy koncert, w którym znalazły się kompozycje: Arvo Pärta, Gregoria Allegriego, Jamesa MacMillana, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Pawła Szymańskiego. Artyści dokonując wyboru chcą wskazać pierwiastek sacrum w bogatej twórczości wielkich mistrzów.

Wacław Zimpel i Marcin Masecki, wybitni improwizatorzy, zmierzą się z mistycznymi utworami Oliviera Messiaena, jednego z największych awangardzistów, nowatorów i poszukiwaczy w muzyce współczesnej.

Muzyczną twórczość chasydów przedstawi publiczności festiwalu niezawodna Bastarda, czyli Paweł Szamburski, Tomasz Pokrzywiński i Michał Górczyński.

Tomasz Pokrzywiński pojawi się na festiwalu jeszcze raz – wspólnie z Joanną Halszką Sokołowską zmierzą się z Melodiami na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki. „Tehillim / Psalmy” wypełni bogactwo intrygującego głosu Sokołowskiej w skali „od szeptu do krzyku” i zjawiskowe brzmienie wiolonczeli Pokrzywińskiego, budujące kalejdoskopowo barwne pejzaże. Część tekstów zostanie wykonana w języku hebrajskim.

Festiwal zamknie Jerzy Rogiewicz, który sięgnie do kanonicznego zbioru kolęd i posiłkując się dość skromnym instrumentarium: jazzową perkusją, dzwonkami, gongami, marakasami i autoharfą wyczaruje bardzo osobistą i hipnotyzującą muzyczną przestrzeń.

Niemal wszystkie projekty muzyczne powstały specjalnie na festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju.

„Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju” łączy – o festiwalu opowiada Jacek Hawryluk, zastępca dyrektora Programu 2 Polskiego Radia. Tworzy pomosty pomiędzy przeszłością i teraźniejszością (muzyka dawna i nowa), między różnymi tradycjami wykonawczymi (klasycznymi i zupełnie nowymi, zaskakującymi), między sacrum i profanum, wreszcie między tym co „nasze lokalne” i tym, co „nasze światowe”. Psalmy, nigunim, ptaki Messiaena, instrumentalne modlitwy Pärta i Góreckiego, kolędy. Na wszystko jest miejsce. Dialog zamiast konfrontacji, skupienie i modlitwa zamiast krzyku. Dźwięki i słowa, które zostają w nas na długo.

Szczegółowy program festiwalu i bezpłatne wejściówki dostępne na stronie muzykawiary.pl.

Reklama
Reklama