O Polityce

Czekamy na zgłoszenia!

Nowa edycja Nagród Historycznych POLITYKI

Polityka

Redakcja POLITYKI serdecznie zaprasza do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Do 4 lutego 2020 r. czekamy na propozycje książek poświęconych najnowszej historii Polski wydanych w 2019 r. W konkursie wyodrębniono cztery kategorie: prace naukowe, prace popularnonaukowe, pamiętniki i wspomnienia oraz źródła.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przysyłać na adres naszej redakcji (ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa – z dopiskiem: Nagrody Historyczne POLITYKI) zgłoszenie oraz trzy egzemplarze wybranej pozycji. Dobrze również dołączyć recenzje naukowe (także wewnętrzne) danej książki. Nie wymagamy wypełniania żadnego formularza; propozycje książek można również zgłaszać mailowo na adres: a.brzostowska@polityka.pl (ważne tylko, aby potem dosłać proponowane tytuły).

W skład Jury konkursu wchodzą: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący), prof. Wiesław Władyka oraz dr hab. Marcin Zaremba. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i laureatów Nagród Historycznych POLITYKI nastąpi 12 maja 2020 r. Regulamin konkursu jest dostępny na: polityka.pl/nagrodyhistoryczne.

Polityka 50.2019 (3240) z dnia 10.12.2019; Do i od Redakcji; s. 99
Oryginalny tytuł tekstu: "Czekamy na zgłoszenia!"
Reklama