O Polityce

Od Szeli do Świerczewskiego

5. edycja konkursu o nagrodę im. M. F. Rakowskiego

Od lewej: Ryszard Jamka, prof. Rafał Chwedoruk, Piotr Stolarczyk, Adam Pacholak oraz prof. Agnieszka Zabłocka-Kos. Od lewej: Ryszard Jamka, prof. Rafał Chwedoruk, Piotr Stolarczyk, Adam Pacholak oraz prof. Agnieszka Zabłocka-Kos. Tadeusz Późniak / Polityka
Polityka

Po raz piąty w redakcji tygodnika POLITYKA zostały wręczone nagrody za najlepsze prace magisterskie z historii PRL. – Przywiązujemy do tego konkursu dużą wagę ze względu na pamięć Mieczysława Rakowskiego i historię naszego tygodnika – mówił redaktor naczelny Jerzy Baczyński. – Uważamy, że dzieje PRL wciąż opowiadane są szczątkowo i tendencyjnie, że ten okres wymaga zainteresowania kolejnych pokoleń badaczy. Ostatnie pięć lat pokazało, że mamy świetnych młodych naukowców z różnych środowisk (historycy, poloniści, architekci) z oryginalnym, świeżym spojrzeniem i interdyscyplinarnymi umiejętnościami – dodał przewodniczący jury prof. Wiesław Władyka.

I Nagrodę odebrał Piotr Stolarczyk za pracę „Mit generała Karola Świerczewskiego w polityce historycznej PRL”, obronioną pod kierunkiem prof. Rafała Chwedoruka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Uzasadnienie werdyktu jury Marian Turski rozpoczął cytatem z Talmudu: „Trudno powiedzieć, od kogo się więcej nauczyłem – od moich mistrzów czy od moich uczniów”. – To zdanie przyszło mi do głowy w związku z pracą pana Stolarczyka. Jeśli uczeń umie stawiać mądre pytania, wzbogaca mistrza – podkreślał red. Turski.

II Nagrodę jury podzieliło ex aequo. Otrzymali ją Adam Pacholak za pracę „Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jej realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Anny i Jerzego Tarnawskich” oraz Ryszard Jamka za pracę „Jakub Szela przez pryzmat legend: »czarnej«, »białej« i »czerwonej«”.

Pierwsza z tych prac to historia wrocławskiego Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, napisana pod kierunkiem prof.

Polityka 51.2019 (3241) z dnia 17.12.2019; Do i od redakcji; s. 154
Oryginalny tytuł tekstu: "Od Szeli do Świerczewskiego"
Reklama