O Polityce

Wasze listy: Turski nieustannie próbuje leczyć świat z nienawiści

Odpowiedzi na apel: Nobel dla Mariana Turskiego!

Paweł Sawicki (Muzeum Auschwitz) / mat. pr.
Do naszej redakcji przychodzą setki listów poparcia dla inicjatywy zgłoszenia kandydatury Mariana Turskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Oto wybrane fragmenty.
Marian TurskiLeszek Zych Marian Turski

Apel o uhonorowanie naszego przyjaciela Mariana Turskiego Pokojową Nagrodą Nobla spotkał się z głośnym odzewem. Do redakcji POLITYKI wciąż napływają kolejne głosy poparcia, w tym od przedstawicieli środowisk naukowych, artystycznych i opiniotwórczych. Za wszystkie listy serdecznie dziękujemy; kolejne fragmenty nadesłanych wypowiedzi przytaczamy poniżej. Wciąż mogą Państwo podpisać się pod apelem (jego treść, także w języku angielskim, jest dostępna w naszym serwisie: polityka.pl), wystarczy przesłać e-mail na adres: kontakt@polityka.pl

***

Marian Turski powraca do bolesnych wspomnień z „czasu pogardy” po to, aby ten czas nie powtórzył się już nigdy. Należy mu się za to najwyższy szacunek.

Jedno z nas jest nauczycielem języka polskiego i mając ciągły kontakt z młodzieżą, stara się zawsze wpajać jej pryncypia, wśród których mieszczą się empatia i aktywny sprzeciw wobec zła.

DOROTA PACZYŃSKA-BULSKA, MAREK BULSKI

Doświadczenie Jego życia i nieustanne próby leczenia świata z nienawiści dają świadectwo uczciwości i prawo do stworzenia nowego przykazania dla całej ludzkości. W dzisiejszych czasach, po dramatach wojen i zagład, warto mówić i czynić: Nie bądźmy obojętni.

KAROL BRZOZOWSKI

Biorąc pod uwagę jego życie, doświadczenie i to wszystko, co zrobił po piekle Auschwitz, trudno o lepszego kandydata. Jego wystąpienie na ostatniej rocznicy wyzwolenia obozu jest według mnie najważniejszym tekstem społeczno-politycznym naszych czasów. Pokazuje, jak można bez nienawiści, zapiekłości i pogardy mówić o rzeczach najważniejszych; uczy odkrywać zło w chwili jego powstawania, wtedy gdy jeszcze dość łatwo można je przezwyciężyć. W czasach upadku znaczenia słów, w czasach odrzucania autorytetów i ogólnego poczucia, że wszystkie przekonania są równo cenne, słowa Mariana Turskiego przywracają wiarę w człowieka, dają jasne wskazania młodym, są klarownym i wyważonym głosem nawołującym do opamiętania.

Polityka 8.2020 (3249) z dnia 18.02.2020; Do i od Redakcji; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Wasze listy: Turski nieustannie próbuje leczyć świat z nienawiści"
Reklama