O Polityce

Cykl dyskusji: „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”. Edycja 2020

materiały prasowe / materiały prasowe
Już po raz drugi Żydowskie Muzeum Galicja zaprasza na cykl dyskusji pt. „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”. Wśród prelegentów są m.in. prof. Jacek Leociak, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr hab. Artur Markowski czy Paweł Piotr Reszka. Debaty będą prowadzone przez redaktora "Polityki", Adama Szostkiewicza. Pierwsza z nich już 25 maja 2020 roku.

Ostatnie badania statystyczne, przeprowadzone zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej wykazały niepokojący trend, który można zaobserwować w skali globalnej. Według badania przeprowadzonego przez stację CNN w roku 2018, jeden na dwudziestu Europejczyków nigdy nie słyszał o Holokauście. 25% Europejczyków wierzy, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na biznes i finanse. Jeden na pięciu jest przekonany o tym, że antysemityzm stanowi odpowiedź na działanie Żydów. Braki w wiedzy są szczególnie widoczne w najmłodszych grupach wiekowych. Jeden na pięciu Francuzów w wieku od 18 do 34 lat twierdzi, że nie wie, czym była Zagłada. Tak samo mówi 12% młodych Austriaków. W Polsce 32% młodych odpowiedziało w badaniu, że o Holokauście nie wie nic lub prawie nic. Jednocześnie ponad 30% Europejczyków uważa, że Żydzi wykorzystują Holokaust do osiągnięcia własnych celów lub lepszej pozycji. W Polsce twierdzi tak aż 50% respondentów.

Przytoczone powyżej badania ukazują nie tylko brak podstawowej wiedzy, ale także powszechność antysemickich stereotypów i błędnych przekonań, które kształtują to, jak postrzega się Żydów i Zagładę.

W Polsce, stereotypy są powielane i utrwalane przez niektórych polityków, a także niektóre media, prezentujące wybiórcze podejście do polsko-żydowskiej historii i sprzyjające nacjonalistycznym postawom.

Nasilenie takich postaw i wzrost antysemityzmu związane są z głębszym kryzysem – kryzysem demokratycznych wartości, z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach. W całej Europie, a w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej, obserwujemy odwrót od fundamentalnych, demokratycznych wartości oraz rosnącą popularność partii nacjonalistycznych, populistycznych i eurosceptycznych. W kształtowaniu opinii publicznej coraz większą rolę odgrywają fake-news i różne formy propagandy, zataczającej coraz szersze kręgi dzięki nowym mediom. Antysemityzm, rasizm, ksenofobia niejednokrotnie stają się orężem walki politycznej.

W odpowiedzi na opisane powyżej niepokojące procesy Żydowskie Muzeum Galicja prezentuje drugą edycję projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – cykl dyskusji oraz powiązanych z nimi materiałów edukacyjnych, poprzez które chcemy przeciwdziałać stereotypom, dementować półprawdy i tzw. fake-news powtarzane w mediach podczas ostatnich kryzysów w relacjach polsko-żydowskich. Cykl dyskusji, angażujący wybitnych ekspertów i ekspertki, jest też próbą nauczania o skomplikowanej polsko-żydowskiej historii poprzez przekazanie opinii publicznej rzetelnej wiedzy. Ponad 850 uczestników dyskusji w ramach pierwszej edycji cyklu oraz ponad 5000 osób, które obejrzały nagrania z dyskusji sugeruje, że jest na nią duże zapotrzebowanie.

W drugiej edycji projektu pogłębimy część zagadnień poruszanych w edycji pierwszej, dotkniemy też problemów, które nie były dotąd omawiane.

W związku z pandemią koronawirusa, zmianie uległa tymczasowo formuła dyskusji – zostały przeniesione do Internetu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej muzeum oraz muzealnej strony na Facebooku, gdzie publikujemy bieżące informacje na temat terminów dyskusji.


Program:

CHCIWOŚĆ? Mienie „(po)żydowskie” w Polsce
(nagranie dyskusji dostępne online od 25.05.2020 na facebookowej stronie muzeum oraz muzealnym kanale na YouTubie)

Kto przejmował mienie polskich Żydów podczas okupacji i tuż po niej? Jakie były mechanizmy i okoliczności przejmowania żydowskich nieruchomości i ruchomości? W jaki sposób posiadanie żydowskiego mienia wpływało na postawę jego dysponentów wobec Żydów? Jak przebiegało po wojnie odzyskiwanie mienia przez polskich Żydów ocalałych z zagłady i ich potomków? Z jakimi problemami wiąże się dziś restytucja?

Paneliści: Paweł Piotr Reszka, dr Łukasz Krzyżanowski, Nawojka Cieślińska-Lobkowicz


NIENAWIŚĆ? Pogromy Żydów na ziemiach polskich


W jakich okolicznościach dochodziło na ziemiach polskich do pogromów na Żydach? Kto i z jakiego powodu brał w nich udział? W jaki sposób pogromy wpływają na dzisiejsze wzajemne relacje Polaków i Żydów? W jaki sposób kształtują wyobrażenia o Polsce i Polakach?

Paneliści: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr Kamil Kijek, dr hab. Artur Markowski


ZDRADA? Antypolonizm w Izraelu


Co współcześni Izraelczycy wiedzą i myślą o Polsce? Co wpływa na sposób postrzegania Polski przez Izraelczyków? Czy w Izraelu jest antypolonizm?

Paneliści: dr Daniel Wolniewicz-Slomka, Ambasador Agnieszka Magdziak-Miszewska, dr Sebastian Rejak


KRZYWDA? O rywalizacji w cierpieniu, pamięci i żałobie


Czym różni się polska i żydowska pamięć II wojny światowej i Zagłady? Do kogo należą znajdujące się na terenie Polski miejsca pamięci? Z jakimi problemami spotykają się w codziennej pracy ich opiekunowie? Czy miejsca pamięci dzielą czy łączą? Jaka jest ich przyszłość?

Paneliści: prof. dr hab. Jacek Leociak, dr Edyta Gawron


ROZDARCIE? Postrzeganie żydowskich korzeni: duma i stygmatyzacja


Kim są i kim się czują współcześni polscy Żydzi? Za kogo są uważani przez nie-żydowskie otoczenie? Dlaczego w dyskursie publicznym jednym osobom przypisuje się żydowską tożsamość, a innym się jej odmawia, przypisując im polskość?

Paneliści: dr Helena Datner, prof. dr hab. Stanisław Krajewski


ODPOWIEDZIALNOŚĆ? Dziedzictwo żydowskie w Polsce


Co zostało po polskich Żydach zamordowanych w czasie II wojny światowej? Kto jest dziś opiekunem żydowskich cmentarzy oraz synagog i ponosi odpowiedzialność za ich stan? Czy Polacy uważają dziedzictwo żydowskie za element polskiego dziedzictwa?

Paneliści: Krzysztof Bielawski, Agnieszka Nieradko, dr hab. Andrzej Leder prof. PAN


MIŁOŚĆ? Filosemityzm w Polsce


Jak zmieniało się na przestrzeni lat postrzeganie Żydów przez Polaków? Co to jest filosemityzm? Czy jest to powszechne zjawisko? Czy filosemityzm może przyjmować formę przemocy?

Paneliści: dr Elżbieta Janicka, dr hab. Roma Sendyka prof. UJ

Prowadzenie cyklu debat: Adam Szostkiewicz (”Polityka”)

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama