O Polityce

Wyjaśnienie

Polityka

W związku z opublikowaniem w dniu 25 listopada 2020 r. artykułu „Starcie o wsparcie” autorstwa Jakuba Knery Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że nie jest prawdziwe doniesienie, jakoby pierwsze miejsca na liście beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury zajmowali przedstawiciele muzyki disco polo.

ANNA PAWŁOWSKA-POJAWA,
DYREKTOR CENTRUM INFORMACYJNEGO MKIDN

Polityka 50.2020 (3291) z dnia 08.12.2020; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama