O Polityce

Legnica w Królestwie

Szanowny pan Sławomir Mizerski w swym felietonie „Polityka szczątkowa” w numerze 15. raczył zauważyć, że Legnica w czasach Henryka Pobożnego leżała na terenie Niemiec. Otóż w owym czasie Śląsk, w tym Legnica, był częścią Królestwa Polskiego, fakt, że w rozbiciu na wiele księstw, a sam książę Henryk dążył do scalenia ziem polskich pod swym berłem.

KRZYSZTOF GOWIN

Polityka 20.2021 (3312) z dnia 11.05.2021; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.