O Polityce

Wystawa „Nagi nerw”. Studio mistrzyni: Rajkowska | 28 maja – 12 października 2021

materiały prasowe / materiały prasowe
Studio Mistrzów to przegląd najciekawszych zjawisk młodej sztuki współczesnej, organizowany od 2012 roku przez BWA Wrocław. Zaproszenie do prowadzenia aktualnej edycji Studia Mistrzów przyjęła Joanna Rajkowska, jedna z najgłośniej dyskutowanych w Polsce dziś artystek współczesnych. Po upływie siedmiu lat od pierwszej wystawy artystki i artyści opowiedzą o świecie, który mierzy się z katastrofą. Ich prace będzie można oglądać od 28 maja do 12 października 2021 w BWA Wrocław Główny.

Studio Mistrzów to przegląd najciekawszych zjawisk młodej sztuki współczesnej, organizowany od 2012 roku przez BWA Wrocław. Dzięki niemu możliwe staje się spotkanie artystów i artystek, którzy zaliczani mogą być do klasyków współczesności, z twórcami i twórczyniami młodego pokolenia. Formuła Studia narzuca mistrzowi lub mistrzyni rolę kuratorską i zadanie wyboru, a następnie pracy z wybranymi do udziału w projekcie osobami.

Pierwsze Studio Mistrzów, którego gospodarzem był Zbigniew Libera, liczyło zaledwie kilka osób a jego diagnoza odbiła się szerokim echem w dyskusji o obliczu sztuki „w czasach beznadziei”. To był czas mierzenia się z ostatecznym demontażem mitu nowoczesności, pojawianiem się praktyk postartystycznych, praktyk kwestionujących granice materializmu i kryzysu duchowości. Dziś, po upływie siedmiu lat od tamtej wystawy, artystki i artyści opowiedzą o świecie, który mierzy się z katastrofą. To świat zmieniony przez liczne kryzysy, migrację wywoływaną przez wojny i będące ich przyczyną ekonomiczno-polityczne naprężenia. Świat który widmo katastrofy klimatycznej przywiodło na krawędź, za którą nieodzowne są przewartościowania światopoglądowe. To świat, w którym człowiek stanął wobec granic definicyjnych swojego gatunku, dotąd określanych w opozycji do tego co nieludzkie.

Zaproszenie do prowadzenia aktualnej edycji Studia Mistrzów przyjęła Joanna Rajkowska, jedna z najgłośniej dyskutowanych w Polsce dziś artystek współczesnych.

–Wystawa „Nagi Nerw” opisuje rzeczywistość drugiej dekady XXI wieku roku, ryzykując zaangażowanie w życie, jego ulotność i kruchość, jego śmiertelność. Używamy materialności naszych ciał po to, żeby przeżyć i dokonać zapisu unikalnego momentu i unikalnej sytuacji, jaką chcemy stworzyć na potrzeby „Nagiego Nerwu”. Chcemy wejść w materię życia bez pancerza i środków bezpieczeństwa, tacy jacy jesteśmy, nieuzbrojeni. „Nagi Nerw” to odpowiedź jaką dajemy rzeczywistości w poczuciu klęski gatunku i jego kultury – odpowiedź na wspak – napisała Joanna Rajkowska uzasadniając wybór grona uczestników projektu Studia Mistrzyni. Artystka zaprosiła do współpracy wyjątkowo liczne grono, bo liczące aż osiemnaście uczestniczek i uczestników – osób, których twórczość wnika w wyjątkowo bezbronny i bezpośredni sposób w najbardziej dotkliwe i problematyczne obszary najbliższej nam współczesności.

Format Studia Mistrzów styka ze sobą mądrość dojrzałego pokolenia uznanych artystek i artystów z horyzontem doświadczenia twórczyń i twórców, do których będzie należeć przyszłość polskiej sztuki. Trwający właśnie kolejny etap projektu zaczął się tam, gdzie poprzedni się skończył. Człowiek jest w słowniku projektu już tylko jednym więcej śmiertelnym bytem, którego zdolność do kumulowania wiedzy i doświadczeń w obliczu nieuniknionej katastrofy: wymierania gatunków i katastrofy klimatycznej, czyni go potencjalnie interesującym, jednak w żadnym razie nie wyjątkowym, a już na pewno nie dominującym. Zajmując się problemem relacji człowieczeństwa do innych bytów, problemem odmienności i zależności „Nagi nerw” odchodzi od zachodnich paradygmatów racjonalności. Skupia się na materii, zarówno materii naszych ciał, będących częścią ekosystemów utrzymujących nas przy życiu, jak i materii wszelkich otaczających nas bytów. Tym samym to wystawa o potencjałach i słabości, niemocy, pamięci o tym co niedojrzałe lub przejrzałe, o niespełnieniach i o zależności. A także o relacjach i świadomości naszego miejsca w systemach społecznych i ekologiach Planety.

Artyści i artystki: Katka Blajchert, Paweł Błęcki, Pamela Bożek, Marianka Grabska, Katarzyna Hołdys, Jakub Jakubowicz, Kamila Kobierzyńska, Daniel Kotowski, Mateusz Kowalczyk, Kasper Lecnim, Paulina Pankiewicz, Dominika Macocha, Przemek Piniak, Magdalena Romanowska, Irmina Rusicka, Ala Savashevich, Agata Siniarska, Viktoriia Tofan

Mistrzyni: Joanna Rajkowska

Kuratorka programu galerii: Anna Mituś

Producentka: Patrycja Ścisłowska

Więcej informacji na stronie internetowej.

Reklama
Reklama