O Polityce

Radomsko Różewicza

Polityka

W ostatnim numerze zamieściliśmy wyjaśnienie, do którego wkradła się literówka. Radomsko, a nie „Radomsk” jest miastem, z którym był związany Tadeusz Różewicz. Mieszkańców Radomska za tę nieuwagę przepraszamy.

REDAKCJA

Polityka 43.2021 (3335) z dnia 19.10.2021; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama