O Polityce

CPC nie CDC

W 45. numerze POLITYKI w tekście Tomasza Zalewskiego „Partia w partii” wielokrotnie pojawia się błędny skrót: CDC. Oczywiście chodzi o CPC, czyli Congressional Progressive Caucus. Ponadto autor pisze, że „CPC liczy sobie 96 Demokratów, z czego 94 to członkowie Izby Reprezentantów, i 1 – Sanders – Senatu”. Wychodzi zatem 95, a nie 96.

GRZEGORZ MICHNOWSKI

Od redakcji: Skrót CDC to oczywiście nasz błąd i literówka, za co przepraszamy. Natomiast członków tej kongresowej grupy jest jednak 96: 94 reprezentantów, 1 senator i 1 przedstawiciel stołecznego Dystryktu Kolumbii, który nie ma prawa głosu w Kongresie.

REDAKCJA

Polityka 48.2021 (3340) z dnia 23.11.2021; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama