O Polityce

Nagrody Historyczne POLITYKI za 2021 rok

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Polityka

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Nagrody przyznawane są za książki poświęcone najnowszej historii Polski (po 1914 r.) w czterech kategoriach: Prace naukowe, Prace popularnonaukowe, Wydawnictwa źródłowe oraz Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2021. Nie nagradzamy wznowień i reedycji; w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czekamy na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszczamy do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych. Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Prosimy o sporządzenie listy zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) i wysłanie jej na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki. Na zgłoszenia czekamy do 4 lutego 2022 r.

Dodatkowo prosimy o przesyłanie trzech egzemplarzy każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji: Tygodnik POLITYKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa – z dopiskiem Nagrody Historyczne POLITYKI. Organizator może się też zwrócić z prośbą o przesłanie tytułów w wersji elektronicznej. Przyznanie nagród nastąpi w maju 2022 r. Prace oceni Jury w składzie: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Polityka 49.2021 (3341) z dnia 30.11.2021; Do i od redakcji; s. 107
Reklama