O Polityce

Nabór zgłoszeń w XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

materiały prasowe / materiały prasowe
Do 31 maja można zgłaszać się do XI edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – jedną z nagród jest staż w redakcji POLITYKI.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w ramach XI edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia.

Do zdobycia:

  • stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. złotych za utwór publicystyczny spełniający kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej niepublikowanych)
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie

Kryteria oceny:

  • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne
  • praca na rzecz mediów studenckich
  • współpraca z mediami internetowymi
  • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich

Nabór wniosków w XI edycji Stypendium trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową - stypendium.unger@umcs.lublin.pl

Szczegóły dotyczące przyznawania Stypendium w tym Regulamin i Wniosek znajdują się pod załączonym linkiem: www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do tej pory wyłoniono 54 Laureatów, którzy mieli możliwość realizacji projektów reportażowych, szlifowania warsztatu pod okiem doświadczonych praktyków i rozwoju pasji dziennikarskiej.

Reklama
Reklama