O Polityce

Premiera książki „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera"

materiały prasowe / materiały prasowe
Książka ukazała się w serii JERZY GIEDROYC I… To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Michaił Heller był jednym z najbardziej znanych krytyków komunizmu w ostatnich dwóch dekadach istnienia ZSRR, który dzięki zdolności połączenia pracy naukowej z publicystyką oraz zainteresowań historycznych z tematyką współczesnej mu sytuacji społecznej i politycznej stał się historykiem niezwykle popularnym. W języku polskim przez lata nie została poświęcona mu biografia.

W wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się właśnie pozycja autorstwa Jędrzeja Piekary pt. Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera, która to zmienia.

To pierwsza książka o Michaile Hellerze. Autor wydobywa w niej polskie wątki z biografii Hellera, który pod pseudonimem Adam Kruczek publikował przez niemal trzydzieści lat comiesięczne felietony W sowieckiej prasie w „Kulturze” Jerzego Giedroycia.

Książka ukazała się w serii JERZY GIEDROYC I… To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacje mają udostępniać i przybliżać historię oraz dorobek Instytutu Literackiego w Paryżu. Proponujemy Czytelnikom indywidualne i zbiorowe monografie naukowe; naukowe edycje archiwaliów i korespondencji z zasobów Archiwum Instytutu Literackiego oraz problemowe antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, a także reedycje wybranych książek opublikowanych w ramach Biblioteki „Kultury”.

Książka dostępna jest TUTAJ.

Reklama
Reklama