O Polityce

Stypendium im. Leopolda Ungera

Polityka

Rozpoczyna się nabór do X edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia.

Do zdobycia: l stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. zł za utwór publicystyczny spełniający kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej niepublikowanych l stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji POLITYKI w Warszawie l stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli l stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie l stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie.

Kryteria oceny: l opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne l praca na rzecz mediów studenckich l współpraca z mediami internetowymi l udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich.

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: stypendium.unger@umcs.lublin.pl.

Szczegóły, w tym wniosek i regulamin, na: www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 r. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do tej pory wyłoniono 46 laureatów, którzy mieli możliwość realizacji projektów reportażowych, szlifowania warsztatu pod okiem doświadczonych praktyków i rozwoju pasji dziennikarskiej.

Polityka 19.2022 (3362) z dnia 03.05.2022; Do i od redakcji; s. 90
Reklama