O Polityce

Reedycja książki „Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska" Adama Ciołkosza

materiały prasowe
Książka ukazała się w serii JERZY GIEDROYC I… To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska Adama Ciołkosza to pozycja wpisująca się do kanonu polskiej myśli politycznej. Nakład pierwszego wydania jest już dawno wyczerpany, a książka nigdy dotąd nie była wznawiana. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego podjęło się reedycji tej publikacji i przywraca właśnie do obiegu książkę należącą do klasyki socjaldemokratycznej myśli politycznej.

Czytelnik znajdzie w niej tekst niecenzuralnej w Polsce Ludowej broszury Róży Luksemburg poprzedzony obszerną analizą jej myśli polityczno-ideologicznej pióra Adama Ciołkosza. Naukowe opracowanie, przygotowane przez profesorów z Uniwersytetu Łódzkiego: Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego, zawiera współczesny komentarz pokazujący autora–edytora jako badacza i działacza, „widza i uczestnika” socjalizmu polskiego i niepodległościowej emigracji polskiej oraz jego ocenę koncepcji „Czerwonej Róży”.

Książka ukazała się w serii JERZY GIEDROYC I… To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacje mają udostępniać i przybliżać historię oraz dorobek Instytutu Literackiego w Paryżu - indywidualne i zbiorowe monografie naukowe; naukowe edycje archiwaliów i korespondencji z zasobów Archiwum Instytutu Literackiego oraz problemowe antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, a także reedycje wybranych książek opublikowanych w ramach Biblioteki „Kultury”.

Książka dostępna jest TUTAJ.

Reklama
Reklama