O Polityce

Korespondenci wojenni uhonorowani

Paweł Reszka Paweł Reszka Łukasz Sokoł/Press Club Polska

Z dumą informujemy, że nasz redakcyjny kolega Paweł Reszka został jednym z laureatów Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa, którą w tym roku Kapituła postanowiła przyznać wszystkim dziennikarzom relacjonującym dla polskich mediów przebieg wojny w Ukrainie. W uzasadnieniu członkowie Kapituły podkreślali odwagę korespondentów wojennych oraz ich „gotowość do ponoszenia najwyższego ryzyka w imię pokazywania prawdy”.

Paweł zawsze stara się być jak najbliżej zwykłych ludzi i z ich perspektywy opowiadać o wojnie i jej konsekwencjach. Jego relacje z frontu – przejmujące i niezwykle obrazowe – pojawiają się regularnie na łamach POLITYKI i naszego serwisu polityka.pl.

Polityka 22.2022 (3365) z dnia 24.05.2022; Do i od redakcji; s. 91
Reklama