O Polityce

Kubilaj, a nie Dżyngis

Chciałbym zwrócić uwagę na poważny błąd historyczny zawarty w recenzji książki „Gdy pogoda zmienia bieg historii” (POLITYKA 27). Autorka, cytując „[...] jak tajfun pokrzyżował plany Dżyngis-chana podbicia Japonii”. Tymczasem pierwsza inwazja Japonii przez siły mongolskie miała miejsce prawie 50 lat po śmierci Dżyngis-chana i była planowana i organizowana przez Kubilaj-chana, pierwszego cesarza dynastii Yuan.

MICHAŁ DĄBROWSKI

Polityka 28.2022 (3371) z dnia 05.07.2022; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama