O Polityce

Zapraszamy do Katowic

materiały prasowe

W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, którym w 2022 r. jest holenderska Lejda, 15 lipca w Katowicach odbędzie się konferencja regionalna Euro Science Open Forum 2022. To przedsmak tego, co za dwa lata będzie się działo w stolicy Górnego Śląska w związku z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Program konferencji organizowanej w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym obejmuje kilkanaście sesji, w których wezmą udział specjaliści z uczelni tworzących konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki 2024, a także zaproszeni przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, eksperci reprezentujący biznes, instytucje kulturalne i media. Dyskutowane będą takie zagadnienia, jak np.: środowisko i zrównoważony rozwój, tożsamość kulturowa i transformacje społeczne, wolność badań naukowych i odpowiedzialność nauki.

Organizatorem konferencji jest konsorcjum „Katowice – Miasto Nauki”, w skład którego wchodzą wszystkie katowickie uczelnie wyższe wraz z EuroScience oraz miasto Katowice, będące pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej z tytułem Europejskiego Miasta Nauki.

Konferencja odbywa się pod patronatem POLITYKI i Pulsara.

Polityka 29.2022 (3372) z dnia 12.07.2022; Do i od redakcji; s. 91
Reklama