O Polityce

Kto skraca, ten błądzi

Mój list dotyczący wykładników płci w języku naturalnym, którego fragment opublikowano w numerze 29 POLITYKI, traktowałam jako uzupełniający głos w dyskusji, a nie jako krytykę poglądów pani prof. Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. (...) Tymczasem w jej odpowiedzi zostałam przedstawiona jako skrajna konserwatystka i przypisano mi przekonania wręcz antyfeministyczne, a ja chciałam tylko pokazać, że wykładniki rodzaju w języku polskim to problem skomplikowany, determinowany przez różne czynniki, a nie tylko przez płeć, o czym w dyskusjach często się zapomina. Jednak ta główna część mojej wypowiedzi (...) została w druku pominięta. (...) Na podstawie opublikowanych fragmentów mojego listu ani nie można poznać mojego stanowiska (…), ani ocenić zasadności oceny mojej osoby jako językoznawcy.

PROF. BOŻENNA BOJAR

Od redakcji: Bardzo przepraszamy Panią Profesor oraz czytelników, że w wyniku błędu redakcyjnego w opublikowanym fragmencie listu zabrakło adnotacji, że jest to niepełna wersja nadesłanego tekstu, a także nie zaznaczono skrótów. Nie było naszą intencją przeinaczenie słów Pani Profesor.

Polityka 30.2022 (3373) z dnia 19.07.2022; Do i od redakcji; s. 91
Reklama