O Polityce

Sprostowanie Collegium

W materiale prasowym pt. „Brama do rad” opublikowanym w dniu 28 czerwca 2022 r. w numerze 27. na s. 8 papierowego wydania tygodnika POLITYKA podano nieprawdziwą informację, że dyplom MBA można zdobyć na uczelni za kwotę 9 tys. zł – koszt tych studiów to ponad 10 tys. zł.

PAWEŁ CZARNECKI
COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA
REPREZENTOWANA PRZEZ JM PROF. DR. HAB. PAWŁA CZARNECKIEGO

Polityka 32.2022 (3375) z dnia 02.08.2022; Do i od redakcji; s. 90
Reklama