O Polityce

Zrzutka na Witrynę Domu Wschodniego

Polityka

W Warszawie powstało pierwsze w Polsce centrum porozumienia i współpracy dla narodów Europy Wschodniej, ustanowione pod nazwą Witryna Domu Wschodniego (witrynadw.pl).

Podczas Gali KARTY 10 października 2022 r. prof. Antoni Dudek wystąpił z apelem o wsparcie działalności Witryny. Tym samym zainicjował zbiórkę społeczną, która prowadzona jest pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA. Celem jest zebranie funduszy na wyposażenie i pierwszy rok działalności Witryny, zlokalizowanej przy pl. Konstytucji 6 w Warszawie.

Jak mówił prof. Dudek: „Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma wiele innych wymiarów niż tylko militarny. Wymagają one stworzenia miejsca, gdzie ludzie należący do narodów zagrożonych rosyjskim imperializmem będą mogli o nim nie tylko dyskutować, ale także prowadzić badania nad dramatyczną przeszłością oraz teraźniejszością całej wschodniej Europy. (…) Takie miejsce rodzi się właśnie w Warszawie. To Witryna Domu Wschodniego (...). Mamy nadzieję, że już wkrótce będą się tam mogli spotykać i pracować ludzie wierzący, że cała Europa Wschodnia stanie się obszarem, na którym będą szanowane wartości demokratyczne oraz prawa człowieka. Jednak aby taki ośrodek mógł być autentycznie niezależny, wymaga niezależnego finansowania. Dlatego apelujemy o wsparcie na rzecz powstającej Witryny Domu Wschodniego. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na jej wyposażenie i pierwszy rok działalności”.

Zbiórka prof. Antoniego Dudka została założona na portalu Zrzutka.pl – pod adresem: zrzutka.pl/witryna – i będzie aktywna do 11 listopada 2022 r.

Polityka 43.2022 (3386) z dnia 18.10.2022; Do i od Redakcji; s. 87
Reklama
Reklama