O Polityce

Syrena: pół kobieta, pół ptak

W felietonie „Biała syrenka” (POLITYKA 39) na temat współczesnego oblicza syrenki w popkulturze Anna Dziewit-Meller przedstawia pokrótce sposób funkcjonowania tego stworzenia na przestrzeni czasu. Pisze zatem o bodaj najsłynniejszym nowożytnym przedstawieniu „dziewczyny o rybim ogonie” w baśni Hansa Christiana Andersena, od którego gładko przechodzi do wizji syreny Homerowej.

Polityka 45.2022 (3388) z dnia 31.10.2022; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama