O Polityce

Anna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Andrzeja Wajdy

Polityka

Aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, koordynatorka akcji „Masz Głos” Fundacji Batorego Anna Dąbrowska została tegoroczna laureatką Nagrody im. Andrzeja Wajdy, przyznawanej za wybitną działalność w duchu solidarności społecznej. Kapituła Nagrody doceniła jej ogromne zaangażowanie w pomoc migrantom i uchodźcom.

Anna Dąbrowska jest doktorantką na Wydziale Politologii UMCS – pracuje nad rozprawą doktorską na temat integracji migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce. W Homo Faber koordynuje Program Integracja; współpracuje ze Związkiem Ukraińców w Polsce; w 2021 r., kiedy pojawili się pierwsi uchodźcy przerzucani z Białorusi, zainicjowała (wraz z Homo Faber) Grupę Granica.

Nagrodę im. Andrzeja Wajdy ustanowiono w 2018 r. ku pamięci zmarłego dwa lata wcześniej reżysera. Fundatorem jest Fundacja Kyoto – Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. W poprzednich latach Nagrodą uhonorowano: Jerzego Owsiaka, Adama Wajraka, Janinę Ochojską i Dariusza Popielę.

To już kolejny laur w ostatnim czasie dla Anny Dąbrowskiej – kilka tygodni temu wraz z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie aktywistka odebrała w Krakowie Nagrodę im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego za dzielność obywatelską. I to po raz drugi – przypomnijmy: nagrodą tą została wyróżniona już cztery lata wcześniej (wraz z prof. Marcinem Matczakiem).

Serdecznie gratulujemy!

REDAKCJA

Polityka 47.2022 (3390) z dnia 15.11.2022; Do i od redakcji; s. 91
Reklama
Reklama