O Polityce

Celowe dochodzenie praw

Polityka

Trzynaście miesięcy temu zadałem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pięć pytań. Co prawda nadal nie uzyskałem na nie odpowiedzi, będę za to bogatszy o 697 zł „tytułem zwrotu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw”. Taką decyzję (nieprawomocnym jeszcze wyrokiem) podjął w zeszłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego za pośrednictwem Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy zwróciłem się ze skargą na odmowę udzielenia mi informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Pieniądze, które PWPW zapłaci za swoją nonszalancję w informowaniu czytelników, to grosze. A ja pytałem o miliony, które spółka Skarbu Państwa utopiła (a może nie) w kontrakcie na druk czterech banknotów dla Narodowego Banku Afganistanu. Ciąg dalszy nastąpi.

JULIUSZ ĆWIELUCH

Polityka 4.2023 (3398) z dnia 17.01.2023; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama
Reklama