O Polityce

Dokąd po pomoc

Polityka

Śmierć niespełna szesnastoletniego Mikołaja Filiksa wstrząsnęła naszymi czytelnikami. Za ich sugestią publikujemy numery pomocowe dla dzieci, nastolatków i dorosłych w kryzysie psychicznym.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (całodobowy)

Telefon Zaufania Młodych: 22 484 88 04 (poniedziałek–sobota, godz. 11–21)

Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 (poniedziałek–piątek, godz. 12–18)

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania: 800 199 990 (codziennie, godz. 16–21)

Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży: 800 119 119 (codziennie, godz. 14–22)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100 (poniedziałek–piątek, godz. 12–15)

Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie: 800 800 602 (poniedziałek–piątek, godz. 16–20)

Telefon Pogadania: 800 012 005 (codziennie, godz. 12–20)

Antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01 (poniedziałek–piątek, godz. 15–20)

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: 800 702 222 (całodobowy)

Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie): 800 108 108 (poniedziałek–piątek, godz. 14–20)

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123 (codziennie, godz. 14–22)

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (całodobowy)

Czat dostępny na stronie internetowej rzecznika praw dziecka: czat.brpd.gov.pl (całodobowy)

Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia: 112 (całodobowy)

Lista bezpłatnych miejsc pomocowych dostępna na: zwjr.pl/bezplatne-miejsca-pomocowe

Polityka 13.2023 (3407) z dnia 21.03.2023; Do i od redakcji; s. 91
Reklama
Reklama