O Polityce

Sprostowanie

Polityka

Okładka POLITYKI 24 jest efektem fotomontażu różnych zdjęć. Jej autorem nie jest Kacper Pempel z agencji Reuters, jak napisano na okładce. Redakcja wykorzystała jedynie fragment jego zdjęcia. Za wprowadzenie w błąd przepraszamy Kacpra Pempla, agencje Reuters oraz Forum.

REDAKCJA

Polityka 27.2023 (3420) z dnia 27.06.2023; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama
Reklama